Gjenvinning Østfold

Gjenvinning Østfold skal bidra til at medlemmene lykkes med å utvikle sine virksomheter på en sirkulær og bærekraftig måte, gjennom å bidra til kompetanseutvikling og styrking av samarbeid i nettverket.