top of page
Søk

Avfall og gjenvinning i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune tilbyr sine innbyggere en kommunal henteordning der mye av innbyggernes avfall blir hentet hjemme hos hver enkelt og sendt til videre behandling. Grovavfall, farlig avfall og annet kan leveres til gjenvinningsstasjonen som har åpent seks dager i uken.

Gjenvinningsstasjonen i Sarpsborg kommune heter Gatedalen miljøanlegg, og ligger sentralt ved E6 omtrent en kilometer syd for Hafslund hovedgård. Mottaket har over 100 000 besøkende i løpet av et år. Her tar de imot avfall fra både husholdninger og næringskunder.


Avfallet som kommer til miljøanlegget går i all hovedsak til material- eller energigjenvinning, og under to prosent går til deponi. I tillegg går noe avfall til ombruk.


- Vi har jobbet med å utvikle oss hele tiden.


Det sier Veronica Heidenberg, miljørådgiver i Sarpsborg kommune. Etter planen skal det bygges en ny gjenvinningsstasjon for å sikre bedre kapasitet og kvalitet, mer kildesortering, mer ombruk og økt effektivisering for både kunder og ansatte i tiden som kommer. Arbeidet med å tegne og legge konkrete planer er allerede i gang.


For å lykkes med økte krav til sortering og gjenvinning, er det viktig at innbyggerne gjør bevisste valg når de skal sortere sitt avfall. Derfor har Sarpsborg kommune i flere år jobbet aktivt med ulike former for kommunikasjon for økt synlighet og formidling av budskapet. Kommunen bruker først og fremst digitale flater for å nå sine innbyggere, men ser at behovet også er der for å bruke både tradisjonelle og nye, kreative kommunikasjonsformer.


Sarpsborg kommune er også med på eiersiden i det nye interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering, som skal bygge sitt nye anlegg for ettersortering av restavfall. Østfold Avfallssortering har skrevet en avtale om kjøp av tomt på Viken Park i Fredrikstad, og planlegger å ha sorteringsanlegget i drift i løpet av de neste årene.


Økende krav om sortering av avfall, blant annet restavfall og matavfall, både lokalt, nasjonalt og kontinentalt, gjør at kommunene må øke sin sorteringsgrad betraktelig de neste årene. Sarpsborg vil fortsette sin utvikling, og bidra til å nå disse målene; både gjennom kreative kampanjer, økt kapasitet og innovative løsninger for sortering og gjenvinning av innbyggernes, næringslivets og kommunens avfall.


Foto: Sarpsborg kommune


Comentários


bottom of page