top of page
Panorama1.jpg

Om Gjenvinning Østfold

Gjenvinning Østfold er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold

Nettverket består av bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med eller er interessert i, gjenvinning av restprodukter fra industri, annen næring eller fra private. Som eksempler kan nevnes utdannings- og forskningsinstutusjoner, produksjonsbedrifter og bedrifter som driver med innsamling, foredling, deponering og gjenbruk.

 

– vi tar rollen som en driver for intelligent ressursforvaltning i Østfold!

Nettverkets mål

Nettverket skal være en møteplass for bransjen og har som mål å kunne bidra til effektivisering av egen drift. Vi legger vekt på markedsføring og interessearbeid og vil delta på messer, møter med politikere, gi innspill til høringer, bransjeorganisasjoner etc.

 

Nettverket skal også å bidra til økt kompetanse og bedre kompetanseoverføring, blant annet når det gjelder fagopplæring og lærlingeordninger, men også når det gjelder håndtering og bruk av avfalls-, rest- og biprodukter. Sammen kan vi utløse offentlig støtte i ulike prosjekter fra  f.eks. Skattefunn, Reenergi, Enova etc.

 

Nettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold er også en lokal markedsplass for avfalls-, rest- og biprodukter.

 

Medlemskap koster kun kr 5 000 for bedrifter og kr 1000 for skoler og enkeltpersoner.

 

Meld deg og din bedrift inn i dag!

Vedtekter for Gjenvinning Østfold

p2m-231-180820-5208-edit.jpg

Styret i Gjenvinning Østfold

Asbjørn

Asbjørn Solberg-Eriksen, Styreleder

Østfold Avfallssortering IKS

portrettbilde Randi 2023.jpg

Randi Folke-Olsen, Nestleder

Fredrikstad kommune

anna-162 (002).jpg

Anna Gyüre-Szamosi, styresekretær

Fredrikstad kommune

heine_edited.jpg

Heine B. Kristiansen, styremedlem

Glemmen videregående skole

Gunhild-Solberg_edited.jpg

Gunhild Solberg,
styremedlem

Sirkel Glass AS

rita-2_edited.jpg

Rita Heide Eggen, styremedlem

COWI

IMG_6435-Reija-Santala-farge-10x12_edited.jpg

Reija Anneli Santala, varamedlem

Multiconsult

Tom Mauno.jpg

Tom Idar Mauno, varamedlem

Fredrikstad Kommune

bottom of page