"Velkommen til Gjenvinning Østfold - et nettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold"

Nettverket skal være en møteplass for bransjen og har som mål å kunne bidra til effektivisering av egen drift. Jobb smart – kopier gode løsninger – bidra.

Nytt om gjenvinning

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning

 Fredrikstad er blitt hovedstad for gjenvinning, og satsingen skal trappes ytterligere opp. Bedriftene Syklus, Batteriretur, Metallco, Borg havn, Frevar og flere kommuner skal til sammen investere over en milliard på få år.
Torsdag 28. september går den årlige Øra-konferansen av stabelen, den fjerde i rekken. I år er den viet til sirkulær økonomi, gjenvinning og utvikling av nye produkter med avfall som råstoff.

– Øra er ledende innen gjenvinning. Det er bygd opp et nært samarbeid mellom bedriftene, påpeker Frevar-sjef Fredrik Hellström.

Professor Ole Jørgen Hanssen, som skal trekke opp trådene på konferansen, betegner Øra som Norges hovedstad for sirkulær økonomi. Her ligger gjenvinningsbedriftene på rekke og rad: Frevar, Norsk Gjenvinning, Metallco og Stene Stål. Nå er en rekke nye anlegg på beddingen, som vil gi en ytterligere forvandling av industriområdet på Øra, ikke minst i den østre delen: Kortbølgen.

 

Om nettverket

Gjenvinning Østfold er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold

Nettverket består av bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med eller er interessert i, gjenvinning av restprodukter fra industri, annen næring eller fra private. Som eksempler kan nevnes utdannings- og forskningsinstutusjoner, produksjonsbedrifter og bedrifter som driver med innsamling, foredling, deponering og gjenbruk.

– vi tar rollen som en driver for intelligent ressursforvaltning i Østfold!

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Rita Heide Eggen
Leder for nettverket

T: 69 88 84 84
M:
rhe@iorenovasjon.no

eller

Trond Åge Langvik
Sekretær for nettverket

T: 69 30 56 18
M: 412 11 611
trolan@fredrikstad.kommune.no