Velkommen til vårt nye medlem Glemmen videregående skole

Posted on nov 6, 2018 in Aktuelt

Glemmen videregående skole i Fredrikstad har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Elever fra Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole leverer elever til gjenvinningsbransjen i Nedre Glomma, og skolen er opptatt av hva som skjer og utviklingen av nye bedrifter innenfor bransjen på Øra-området spesielt. I dag er løpet for å bli lærling i Gjenvinningsfaget et særløp VG1 TIP (Teknikk og industriell produksjon), deretter lærling i tre år.

Vi ønsker vårt nye medlem velkommen, og vi gleder oss til et nytt og spennende samarbeid!

Read More

Nettverksmøte 6.desember 2018

Posted on okt 25, 2018 in Aktuelt

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Ønsker du å få faglig påfyll? Eller vil du kanskje bli  enda bedre kjent med andre i gjenvinningsbransjen?  Årets nettverksmøte byr på flere «godbiter» i spenningsfeltet mellom gjenvinningsbransjen og rammebetingelsene. Vi får også en oppdatering fra MOVAR på hva som har skjedd siden fjorårets nettverksmøte.

Tid      : 6. desember kl. 10:30-14:00

Sted    : Hotell Refsnes Gods, Moss

Påmeldingsfristen er 30.november. Påmelding sendes til nettverkskoordinator Mona Nilsen på e-post mona@ostfoldforskning.no.  Eventuelle matallergier meldes også Mona.

Programmet finner du her

Read More

Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall

Posted on aug 17, 2018 in Aktuelt

Ny statistikk for 2017 viser at vi kaster mindre husholdningsavfall enn før, og som er i tråd med nasjonale føringer om reduksjon av forbruk.  Samtidig viser tallene at graden av materialgjenvinning har gått noe ned i Østfold, og er på ca 30% i gjennomsnitt. Noen av kommunene har hatt en utbredt kildesortering av avfall på agendaen i mange år, mens andre kun har hatt sortering av papp og papir, og plastemballasje de siste årene. For mange av Østfold kommunene er det en lang vei å gå for å møte EU direktiv som krever 50% materialgjenvinning av avfallet. Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall.

Styreleder Rita Heide Eggen har skrevet en kronikk om betydningen av gjenvinning for å øke verdiene i avfall, og du kan lese hele artikkelen her.

 

Read More

Nettverkskoordinator

Posted on jul 4, 2018 in Aktuelt

Mona Nilsen, seniorrådgiver i Østfoldforskning, skal fram til 31.12.2018 være koordinator for nettverket. Mona skal jobbe tett med medlemmene, være en pådriver og motivator, kommunisere aktivt om nettverket og være kompetansemegler.

Mona Nilsen, nettverkskoordinator. Foto: Nora Homleid

Gjenvinningsbransjen i Østfold er en viktig leverandør av råvarer videreforedlet fra avfall, og det er mye spennende kompetanse på dette feltet i Østfold, sier Mona som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Read More

Styremøte 23.mai

Posted on mai 24, 2018 in Aktuelt

Tirsdag 23.mai 2018 ble det avholdt styremøte hvor det nye styret konstituerte seg. Rita Heide Eggen fortsetter som styreleder.

Fra venstre: René Jønnvoll, Trond Åge Langvik, Dag Frode Naper Høston, Rita Heide Eggen, Jørn Christen Johnsen, Aina Stensgård, Reija Santala og Tyra Risnes (Foto: Mona Nilsen)

Referat fra styremøtet finner du her.

 

 

Read More

Årsmøte 23.april 2018

Posted on apr 18, 2018 in Aktuelt

Mandag 23.april 2018 var det årsmøte i Gjenvinning Østfold.  Årsmøtet ble holdt på Quality hotel, Grålum.

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

 

Read More

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning

Posted on jan 1, 2017 in Aktuelt

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning
Read More