Velkommen til vårt nye medlem Malakoff videregående skole

Posted on jan 10, 2019 in Aktuelt

Malakoff videregående skole i Moss har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Malakoff videregående skole er relativ stor med ca 1000 elever. Det er ca halvparten med elever som går på yrkesfag. På skolen har de fagene Helse og Oppvekst, Byggfag, Elektro og TIP.
PÅ TIP tar skolen inn 70 elever, med 45 elever på VG1 fordelt på 3 klasser. På VG2 har skolen to tilbud, Industriteknologi og Kjøretøy. Det vil særlig være fra Industriteknologi det kan være aktuelt med elever som kan ha fagopplæring i gjenvinningsfaget. Skolen mener selv at det er utfordrende å undervise i dette programområdet, da det er ment at elevene skal kunne velge mellom ca 25 forskjellige fagområder. Skolen er derfor helt avhengig av at bedrifter bidrar med sin maskinpark og kompetanse for å spisse undervisningen. Eleven i Industriteknologi er ute i bedrift i to perioder, hver periode på to dager i uken i ca 6 uker.
Malakoff videregående skole har ikke hatt elever ute i bedrifter, som går under gjenvinningsfaget, men de ønsker nå å knytte kontakter  for å endre på dette. Dette faget har også fått liten plass i undervisningen på skolen.
Vi ser frem til et lærerikt samarbeid, både for lærere og elever ved Malakoff videregående skole. Velkommen!