Velkommen til vårt nye medlem Glemmen videregående skole

Posted on nov 6, 2018 in Aktuelt

Glemmen videregående skole i Fredrikstad har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Elever fra Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole leverer elever til gjenvinningsbransjen i Nedre Glomma, og skolen er opptatt av hva som skjer og utviklingen av nye bedrifter innenfor bransjen på Øra-området spesielt. I dag er løpet for å bli lærling i Gjenvinningsfaget et særløp VG1 TIP (Teknikk og industriell produksjon), deretter lærling i tre år.

Vi ønsker vårt nye medlem velkommen, og vi gleder oss til et nytt og spennende samarbeid!