Aktiviteter

I 2015 ble det gjennomført en strategiprosess som skal stake kursen videre for nettverkets arbeid:

Tre strategiske grep
1. Utvikle et nasjonalt fyrtårnprosjekt for
gjenvinning i Østfold

2. Proaktivt oppsøke medlemsbedriftene og
gjennomføre dialogmøter

3. Bygge felles kompetanse og innsikt gjennom
faglige aktiviteter for medlemmene

Les mer om strategiprosessen her:

oppsummering-fra-strategiprosessen

samling2