top of page
Søk

Teknologi- og industrifag ved Glemmen videregående skole

Oppdatert: 30. jun. 2022

Voksenopplæring innenfor gjenvinningsfaget.

I gjenvinningsbransjen opplever man nå et kompetansegap, der bedriftene har behov for kompetanse og ressurser, men det er mangel på disse ressursene. For å dekke dette kompetansegapet tilbyr Glemmen videregående skole i samarbeid med NAV et voksenopplærings-program innen teknologi- og industrifag, nettopp for å rekruttere til gjenvinningsfaget.


Det er viktig å merke seg at det ikke tilbys et eget ordinært program for gjenvinningsfaget. Dette løpet er et tilbud til personer over 25 år som ønsker en overgang til gjenvinningsfaget, noe som gjør disse til en ettertraktet ressurs for bransjen. Løpet ser slik ut:


1. Vg1 TIF, Teknologi- og industrifag


2. Vg2 Industriteknologi


3. Deretter 2 år i lære i gjenvinningsfaget.


I løpet av disse årene får elevene en forståelse for gjenvinningsfaget, både teoretisk og praktisk. Programmet består av både undervisning i klasserom, samt praktisk erfaring gjennom skolens egne verksteder og praksis ute i bedrifter. Elevene må ha vært innom flere ulike bedrifter i løpet av tiden for å få godkjent sitt fagbrev.


Flere av medlemsbedriftene i Gjenvinning Østfold bidrar med praksisplass til disse elevene, og det er et godt samarbeid på tvers av aktørene. Fredrikstad kommune er også med i dette samarbeidet, da det er et felles ønske om å dekke kompetansegapet i gjenvinningsbransjen.


Programmet har i dag 14 elever, som etter endt program er klare for å komme seg ut i arbeidslivet og ta i bruk den kompetansen de har tilegnet seg gjennom teori og praksis innenfor faget. Elevene har mulighet til å gå ulike retninger etter endt skoletid, men hovedmålet er likevel å rekruttere så mange som mulig ut i gjenvinningsfaget.


Kompetanseheving og spisset opplæring er noe som vil være med på å dekke behovene i bransjen, og Glemmen videregående skole bidrar sterkt her. Vi gleder oss til å følge programmet videre.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page