Styret

Styret i Gjenvinning Østfold (2021-2022) består av:

Styremedlem: Rita Heide Eggen, Sarpsborg kommune

Rita Heide Eggen er utdannet Cand. mag i miljø- og ressursøkonomi fra Nord Universitetet. Hun har i hele sin yrkeskarriere jobbet med miljørelaterte oppgaver og problemstillinger. De siste 13 år innenfor avfalls- og gjenvinningsområdet. I dag jobber Heide Eggen som avfallsrådgiver for Sarpsborg kommune. Hun jobbet tidligere som miljø- og kvalitetsleder for Indre Østfold Renovasjon IKS og som avfallsingeniør hos FREVAR KF. Heide Eggen har vært styremedlem av Gjenvinning Østfold siden 2014, de siste to år som styreleder

 

Varamedlem: Reija Anneli Santala, MulticonsultReija har siden 2014 jobbet i Multiconsult Norge AS, enhet Østfold. Hun er er avdelingsleder for avdeling Prosjektledelse og Spesialrådgivning. Reija er utdannet siv.ing. i kjemiteknikk ved Chalmers Tekniska Högskola, 1987. Hun har hatt en lang karriere innen industrien i Østfold før hun begynte i Multiconsult, hele 27 år til sammen hos Borregaard Fine Chemicals, Norsk Teknisk Porselen og FREVAR.

Nestleder: Guro Nereng, Klima Østfold
Guro er koordinator for Klima Østfold som er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om innsatsen for å begrense klimaendringene. Samarbeidet gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra – det offentlige, næringsliv og innbyggere.

Guro er med i styret i Gjenvinning Østfold for å lete etter og sørge for synergier og koblinger med kommunenes og fylkeskommunens klimaarbeid. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen og Østfoldforsking.

Foto: ZERO, Einar Aslaksen

Styremedlem: René Jønnvoll, Norsk Gjenvinning

René jobber som administrativ leder ved Norsk Gjenvinning Østfold.

Jønnvoll har ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, og har bl.a vært ansatt som prosjektleder hos Østfoldforskning i forbindelse med pilotprosjektet Jobbvandring.

 

Varamedlem: Dag Frode Naper Høston, Stena Recycling

Dag er filialsjef på Stena Recycling AS sin filial i Moss. Han er ansvarlig for Stenas virksomheter av avfallshåndtering i Østfold og Akershus Syd.

Stena Recycling innhenter avfall fra næringsvirksomheter, behandler og sorterer avfallet før vi sender avfall til gjenvinning i en eller annen form.

Stena håndterer alle typer avfall, slik som jern og metaller, papp/papir og plast, farlig avfall, restavfall, trevirke og elektronikk.
Leder: Gunhild Solberg, Sirkel

Vokst opp på en gård i Råde, og tok over gården i 2013. Bor per i dag i Asker. Bor sammen med Ivar, to barn og to bonusbarn. Utdannet siviløkonom fra NHH. Har jobbet i gjenvinningsbransjen siden 2011, først på Sunnmøre og siden 2013 i Sirkel. Trives veldig godt i bransjen! Hun opplever at vi har en viktig samfunnsoppgave og det er meningsfullt  å kunne være med å gjøre verden til et litt bedre sted.

Styremedlem: Heine B. Kristiansen, Glemmen videregående skole 

Heine begynte som lærer i 1995, etter mange år i industrien i Fredrikstad.

Han har flere fagbrev innfor mekanisk industri, og han har utdanning innenfor teknisk, elektro, norsk, veiledning, ledelse, PPU.

Heine har arbeidet i ledelsen på Glemmen vgs de siste 15 år med noe undervisning ved siden av.

Han jobber med fagfornyelsen og læreplanarbeid nå, var også ansatt 2 år i UDIR fra 2006 med Kunnskapsløftet og nye læreplaner.

Heine har også jobbet med Snøball film og Loop miljøskole som lager undervisningsfilmer

Sekretær: Trond Åge Langvik, Fredrikstad kommuneTrond Åge jobber til daglig som næringsrådgiver i Fredrikstad kommune. Han har en allsidig bakgrunn innenfor kjemiteknikk og biokjemi, med videreutdanning og forskning innenfor samarbeid i nettverk. Fredrikstad kommune ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom bedrifter og kommunen, og det har derfor vært naturlig for Trond Åge å ha en rolle i ulike nettverk. Han er i dag sekretær for både Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net.