Om nettverket

Gjenvinning Østfold er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold


Nettverket består av bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med eller er interessert i, gjenvinning av restprodukter fra industri, annen næring eller fra private. Som eksempler kan nevnes utdannings- og forskningsinstutusjoner, produksjonsbedrifter og bedrifter som driver med innsamling, foredling, deponering og gjenbruk.

– vi tar rollen som en driver for intelligent ressursforvaltning i Østfold!

Green leaves background

Nettverkets mål

Vi tar rollen som en driver for intelligent ressursforvaltning i Østfold!

Nettverket skal være en møteplass for bransjen og har som mål å kunne bidra til effektivisering av egen drift. Vi legger vekt på markedsføring og interessearbeid og vil delta på messer, møter med politikere, gi innspill til høringer, bransjeorganisasjoner etc. Nettverket skal også å bidra til økt kompetanse og bedre kompetanseoverføring, blant annet når det gjelder fagopplæring og lærlingeordninger, men også når det gjelder håndtering og bruk av avfalls-, rest- og biprodukter. Sammen kan vi utløse offentlig støtte i ulike prosjekter fra  f.eks. Skattefunn, Reenergi, Enova etc. Nettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold er også en lokal markedsplass for avfalls-, rest- og biprodukter.

Medlemskap koster kun kr 5 000 for bedrifter og kr 1000 for skoler og enkeltpersoner.

Meld deg og din bedrift inn i dag!