Julemøte på Refsnes Gods

Posted on nov 16, 2021 in Medlemsmøter

Program julemøte 1.des. 2021:

Kl 0830-0900: Kaffe og mingling

Kl 0900-1130: Faglig påfyll

  • EUs taksonomi og bransjen vår. Cecilie Lind – Adm.dir. Avfall Norge. 

Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører.

  • Digitalisering for å øke ombruk i byggebransjen, Stian Hande, Loopfront.
  • Hvordan nå nasjonale avfallsmål i den sirkulære økonomien? Marianne Holen, etatssjef VAR, Fredrikstad kommune
  • MOVAR-modellen, kvalitetsløft for å sikre materialgjenvinning, Gunhild Solberg, Sirkel og Freddy Tangen, Leder sektor renovasjon, MOVAR

Kaffeprat: Hvordan påvirker målene for materialgjenvinning arbeidet med kvalitet?

1130-1230: Julelunsj

Begrenset antall plasser, påmelding innen 24.11.2021.

Påmelding: https://www.checkin.no/event/37390/julemoete-paa-refsnes-gods

Gratis deltakelse.

Velkommen!