Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall

Posted on aug 17, 2018 in Aktuelt

Ny statistikk for 2017 viser at vi kaster mindre husholdningsavfall enn før, og som er i tråd med nasjonale føringer om reduksjon av forbruk.  Samtidig viser tallene at graden av materialgjenvinning har gått noe ned i Østfold, og er på ca 30% i gjennomsnitt. Noen av kommunene har hatt en utbredt kildesortering av avfall på agendaen i mange år, mens andre kun har hatt sortering av papp og papir, og plastemballasje de siste årene. For mange av Østfold kommunene er det en lang vei å gå for å møte EU direktiv som krever 50% materialgjenvinning av avfallet. Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall.

Styreleder Rita Heide Eggen har skrevet en kronikk om betydningen av gjenvinning for å øke verdiene i avfall, og du kan lese hele artikkelen her.