Aktuelt

Frokostmøte 21. oktober 2021

Posted on okt 11, 2021 in Aktuelt

Det inviteres til frokostmøte 21. oktober 2021 kl 07:30-10:00 på Glemmen videregående skole.

PROGRAM

Kl 0730-0800

Vi starter med frokost laget av Glemmens lærlinger i mat og restaurantfaget.
Sted: kantina på Glemmen

Kl 0800-1000
Veien til fagbrev i gjenvinningsfaget
Magne Hagen – Viken Fylkeskommune
Heine Kristiansen – Glemmen videregående skole

Erfaring med lærling i bedrift
Michael Haraldsen – Metallco Stene AS


Digitalisering i bransjen – ny løsning for adgang og betaling til gjenvinningsstasjonen
Gatedalen miljøanlegg, Sarpsborg kommune

Velkommen!

Påmelding innen 18.10.21 til Trond Åge Langvik
trolan@fredrikstad.kommune.no, tlf 41211611

Read More

Årsmøte Gjenvinning Østfold 2021

Posted on apr 27, 2021 in Aktuelt

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I GJENVINNING ØSTFOLD

Onsdag, 28.04.2021

kl 1300-1530

Digitalt på Teams

Read More

Måling av diffuse utslipp fra deponier

Posted on mar 22, 2021 in Aktuelt

Gjenvinning Østfold og Klima Østfold startet i 2020 et samarbeidsprosjekt mellom MOVAR IKS, Halden og Sarpsborg kommune om å måle diffuse utslipp fra deponier.

I Østfold har vi flere deponier hvor deponigassen enten utnyttes til energiformål eller den fakles av. Siden det tidligere har vært deponert organisk avfall som mat, papir og trevirke er det årsaken til at det blir en gassproduksjon inne i deponiet.
Deponigassen er i utgangspunktet en sterk klimagass, og hvis ikke den fanges opp og fakles av, bidrar den til klimagassutslipp. Selv om det er etablert anlegg for å fange opp gassen, er det ikke all gass som fanges opp (diffuse utslipp) Derfor er deponieiere pålagt fra myndighetene å måle diffuse utslipp fra deponi.

Samarbeidet som kom i stand i regi av Gjenvinning Østfold og Klima Østfold førte til at det danske selskapet Force Technology ble engasjert for å kartlegge utslipp. Måten dette skal gjøres på er å slippe ut en sporgass som er sammenlignbar med deponigassen. Sporgassen vil bli målt, og på denne måten vil det dannes et bilde av hvor mye utslipp hvert enkelt deponi bidrar med av klimagass som vi ikke klarer å fange.

Dette er illustrert med tegningen nedenfor:

Avfall som deponeres i dag gir ikke klimagassutslipp. Og det er en svært liten del av avfallet som deponeres i dag. Det er først og fremst avfall deponert fram til 2009 som gir klimautslipp, siden dette inneholdt organisk avfall.

Prosjektet vil kunne gi verdifull kunnskap i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra flere av Østfolds aktive deponier. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2021.

Read More

Vi inviterer til nettverkstreff 4.desember 2019 kl. 0930 på hotell Refsnes Gods

Posted on nov 13, 2019 in Aktuelt

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Ønsker du å få faglig påfyll? Eller vil du kanskje bli  enda bedre kjent med andre i gjenvinningsbransjen?  Årets nettverksmøte setter fokus på hvordan gjenvinningsbransjen kan møte framtidens behov, rammevilkårene og generasjon Z. 

Det blir gjennomført en verdenskafé etter innledningene for å sikre refleksjon, diskusjon og deling.

Tid      : 4. desember kl. 10:00-13:30

Sted    : Hotell Refsnes Gods, Moss

Mona Nilsen, nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold, er vert for dagen.

Påmeldingsfristen er 30.november. Påmelding sendes til nettverkskoordinator Mona Nilsen på e-post mona@ostfoldforskning.no. Eventuelle matallergier meldes også Mona.

Programmet finner du her

Read More

Gjenvinning Østfold inviterer til frokostmøte 10.september 2019 kl. 08:00-10:00

Posted on aug 16, 2019 in Aktuelt, Medlemsmøter

Nytt læreverk for gjenvinningsfaget er ferdigstilt. Hvordan kan vi sammen styrke interessen for fagutdanning innen gjenvinning?

 

Frokostmøtet retter seg til gjenvinningsbedriften og lærere innenfor gjenvinningsfaget. Dette er første av tre frokostmøter hvor vi skal jobbe sammen for å nå målsetningen om å få flere læreplasser i gjenvinningsbransjen.

Program finner du Frokostmøte_Gjenvinning_Program.

 

Read More

Velkommen til årsmøte

Posted on feb 19, 2019 in Aktuelt

Tirsdag 9.april er det årsmøte på Quality hotel Grålum, Sarpsborg.

På årsmøtet vil du høre Stena Recycling si noe om næringslivets behov for fagutdanning og lærlingeplasser, og hva den videregående skolen Glemmen tenker om gjenvinningsfaget og lærlinger. Det blir enkel servering.

Påmelding til nettverkskoordinator Mona Nilsen; mona@ostfoldforskning.no eller på telefon 950 17 343.

Du finner programmet her.

Vel møtt!

Read More

Velkommen til vårt nye medlem Malakoff videregående skole

Posted on jan 10, 2019 in Aktuelt

Malakoff videregående skole i Moss har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Malakoff videregående skole er relativ stor med ca 1000 elever. Det er ca halvparten med elever som går på yrkesfag. På skolen har de fagene Helse og Oppvekst, Byggfag, Elektro og TIP.
PÅ TIP tar skolen inn 70 elever, med 45 elever på VG1 fordelt på 3 klasser. På VG2 har skolen to tilbud, Industriteknologi og Kjøretøy. Det vil særlig være fra Industriteknologi det kan være aktuelt med elever som kan ha fagopplæring i gjenvinningsfaget. Skolen mener selv at det er utfordrende å undervise i dette programområdet, da det er ment at elevene skal kunne velge mellom ca 25 forskjellige fagområder. Skolen er derfor helt avhengig av at bedrifter bidrar med sin maskinpark og kompetanse for å spisse undervisningen. Eleven i Industriteknologi er ute i bedrift i to perioder, hver periode på to dager i uken i ca 6 uker.
Malakoff videregående skole har ikke hatt elever ute i bedrifter, som går under gjenvinningsfaget, men de ønsker nå å knytte kontakter  for å endre på dette. Dette faget har også fått liten plass i undervisningen på skolen.
Vi ser frem til et lærerikt samarbeid, både for lærere og elever ved Malakoff videregående skole. Velkommen!
Read More

God jul og godt nytt år!

Posted on des 19, 2018 in Aktuelt

Foto: Ingunn Saur Modahl

Read More

Velkommen til vårt nye medlem Glemmen videregående skole

Posted on nov 6, 2018 in Aktuelt

Glemmen videregående skole i Fredrikstad har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Elever fra Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole leverer elever til gjenvinningsbransjen i Nedre Glomma, og skolen er opptatt av hva som skjer og utviklingen av nye bedrifter innenfor bransjen på Øra-området spesielt. I dag er løpet for å bli lærling i Gjenvinningsfaget et særløp VG1 TIP (Teknikk og industriell produksjon), deretter lærling i tre år.

Vi ønsker vårt nye medlem velkommen, og vi gleder oss til et nytt og spennende samarbeid!

Read More

Nettverksmøte 6.desember 2018

Posted on okt 25, 2018 in Aktuelt

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Ønsker du å få faglig påfyll? Eller vil du kanskje bli  enda bedre kjent med andre i gjenvinningsbransjen?  Årets nettverksmøte byr på flere «godbiter» i spenningsfeltet mellom gjenvinningsbransjen og rammebetingelsene. Vi får også en oppdatering fra MOVAR på hva som har skjedd siden fjorårets nettverksmøte.

Tid      : 6. desember kl. 10:30-14:00

Sted    : Hotell Refsnes Gods, Moss

Påmeldingsfristen er 30.november. Påmelding sendes til nettverkskoordinator Mona Nilsen på e-post mona@ostfoldforskning.no.  Eventuelle matallergier meldes også Mona.

Programmet finner du her

Read More

Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall

Posted on aug 17, 2018 in Aktuelt

Ny statistikk for 2017 viser at vi kaster mindre husholdningsavfall enn før, og som er i tråd med nasjonale føringer om reduksjon av forbruk.  Samtidig viser tallene at graden av materialgjenvinning har gått noe ned i Østfold, og er på ca 30% i gjennomsnitt. Noen av kommunene har hatt en utbredt kildesortering av avfall på agendaen i mange år, mens andre kun har hatt sortering av papp og papir, og plastemballasje de siste årene. For mange av Østfold kommunene er det en lang vei å gå for å møte EU direktiv som krever 50% materialgjenvinning av avfallet. Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall.

Styreleder Rita Heide Eggen har skrevet en kronikk om betydningen av gjenvinning for å øke verdiene i avfall, og du kan lese hele artikkelen her.

 

Read More

Nettverkskoordinator

Posted on jul 4, 2018 in Aktuelt

Mona Nilsen, seniorrådgiver i Østfoldforskning, skal fram til 31.12.2018 være koordinator for nettverket. Mona skal jobbe tett med medlemmene, være en pådriver og motivator, kommunisere aktivt om nettverket og være kompetansemegler.

Mona Nilsen, nettverkskoordinator. Foto: Nora Homleid

Gjenvinningsbransjen i Østfold er en viktig leverandør av råvarer videreforedlet fra avfall, og det er mye spennende kompetanse på dette feltet i Østfold, sier Mona som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Read More

Styremøte 23.mai

Posted on mai 24, 2018 in Aktuelt

Tirsdag 23.mai 2018 ble det avholdt styremøte hvor det nye styret konstituerte seg. Rita Heide Eggen fortsetter som styreleder.

Fra venstre: René Jønnvoll, Trond Åge Langvik, Dag Frode Naper Høston, Rita Heide Eggen, Jørn Christen Johnsen, Aina Stensgård, Reija Santala og Tyra Risnes (Foto: Mona Nilsen)

Referat fra styremøtet finner du her.

 

 

Read More

Årsmøte 23.april 2018

Posted on apr 18, 2018 in Aktuelt

Mandag 23.april 2018 var det årsmøte i Gjenvinning Østfold.  Årsmøtet ble holdt på Quality hotel, Grålum.

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

 

Read More

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning

Posted on jan 1, 2017 in Aktuelt

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning
Read More