Posts by webmaster

Vi inviterer til nettverkstreff 4.desember 2019 kl. 0930 på hotell Refsnes Gods

Posted on nov 13, 2019 in Aktuelt

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Ønsker du å få faglig påfyll? Eller vil du kanskje bli  enda bedre kjent med andre i gjenvinningsbransjen?  Årets nettverksmøte setter fokus på hvordan gjenvinningsbransjen kan møte framtidens behov, rammevilkårene og generasjon Z. 

Det blir gjennomført en verdenskafé etter innledningene for å sikre refleksjon, diskusjon og deling.

Tid      : 4. desember kl. 10:00-13:30

Sted    : Hotell Refsnes Gods, Moss

Mona Nilsen, nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold, er vert for dagen.

Påmeldingsfristen er 30.november. Påmelding sendes til nettverkskoordinator Mona Nilsen på e-post mona@ostfoldforskning.no. Eventuelle matallergier meldes også Mona.

Programmet finner du her

Read More

Gjenvinning Østfold inviterer til frokostmøte 10.september 2019 kl. 08:00-10:00

Posted on aug 16, 2019 in Aktuelt, Medlemsmøter

Nytt læreverk for gjenvinningsfaget er ferdigstilt. Hvordan kan vi sammen styrke interessen for fagutdanning innen gjenvinning?

 

Frokostmøtet retter seg til gjenvinningsbedriften og lærere innenfor gjenvinningsfaget. Dette er første av tre frokostmøter hvor vi skal jobbe sammen for å nå målsetningen om å få flere læreplasser i gjenvinningsbransjen.

Program finner du Frokostmøte_Gjenvinning_Program.

 

Read More

Velkommen til årsmøte

Posted on feb 19, 2019 in Aktuelt

Tirsdag 9.april er det årsmøte på Quality hotel Grålum, Sarpsborg.

På årsmøtet vil du høre Stena Recycling si noe om næringslivets behov for fagutdanning og lærlingeplasser, og hva den videregående skolen Glemmen tenker om gjenvinningsfaget og lærlinger. Det blir enkel servering.

Påmelding til nettverkskoordinator Mona Nilsen; mona@ostfoldforskning.no eller på telefon 950 17 343.

Du finner programmet her.

Vel møtt!

Read More

Velkommen til vårt nye medlem Malakoff videregående skole

Posted on jan 10, 2019 in Aktuelt

Malakoff videregående skole i Moss har meldt seg inn i nettverket Gjenvinning Østfold. Skolen ønsker å bruke nettverket til å framsnakke gjenvinningsfaget,  skape positivitet og interesse blant elevene. De ønsker videre å samarbeide med gjenvinningsbransjen  med mål om å få lærlinger i Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Malakoff videregående skole er relativ stor med ca 1000 elever. Det er ca halvparten med elever som går på yrkesfag. På skolen har de fagene Helse og Oppvekst, Byggfag, Elektro og TIP.
PÅ TIP tar skolen inn 70 elever, med 45 elever på VG1 fordelt på 3 klasser. På VG2 har skolen to tilbud, Industriteknologi og Kjøretøy. Det vil særlig være fra Industriteknologi det kan være aktuelt med elever som kan ha fagopplæring i gjenvinningsfaget. Skolen mener selv at det er utfordrende å undervise i dette programområdet, da det er ment at elevene skal kunne velge mellom ca 25 forskjellige fagområder. Skolen er derfor helt avhengig av at bedrifter bidrar med sin maskinpark og kompetanse for å spisse undervisningen. Eleven i Industriteknologi er ute i bedrift i to perioder, hver periode på to dager i uken i ca 6 uker.
Malakoff videregående skole har ikke hatt elever ute i bedrifter, som går under gjenvinningsfaget, men de ønsker nå å knytte kontakter  for å endre på dette. Dette faget har også fått liten plass i undervisningen på skolen.
Vi ser frem til et lærerikt samarbeid, både for lærere og elever ved Malakoff videregående skole. Velkommen!
Read More

God jul og godt nytt år!

Posted on des 19, 2018 in Aktuelt

Foto: Ingunn Saur Modahl

Read More

Nettverksmøte 6.desember 2018

Posted on okt 25, 2018 in Aktuelt

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Ønsker du å få faglig påfyll? Eller vil du kanskje bli  enda bedre kjent med andre i gjenvinningsbransjen?  Årets nettverksmøte byr på flere «godbiter» i spenningsfeltet mellom gjenvinningsbransjen og rammebetingelsene. Vi får også en oppdatering fra MOVAR på hva som har skjedd siden fjorårets nettverksmøte.

Tid      : 6. desember kl. 10:30-14:00

Sted    : Hotell Refsnes Gods, Moss

Påmeldingsfristen er 30.november. Påmelding sendes til nettverkskoordinator Mona Nilsen på e-post mona@ostfoldforskning.no.  Eventuelle matallergier meldes også Mona.

Programmet finner du her

Read More

Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall

Posted on aug 17, 2018 in Aktuelt

Ny statistikk for 2017 viser at vi kaster mindre husholdningsavfall enn før, og som er i tråd med nasjonale føringer om reduksjon av forbruk.  Samtidig viser tallene at graden av materialgjenvinning har gått noe ned i Østfold, og er på ca 30% i gjennomsnitt. Noen av kommunene har hatt en utbredt kildesortering av avfall på agendaen i mange år, mens andre kun har hatt sortering av papp og papir, og plastemballasje de siste årene. For mange av Østfold kommunene er det en lang vei å gå for å møte EU direktiv som krever 50% materialgjenvinning av avfallet. Gjenvinning Østfold opplever et formidabelt fokus på å øke verdiene i avfall.

Styreleder Rita Heide Eggen har skrevet en kronikk om betydningen av gjenvinning for å øke verdiene i avfall, og du kan lese hele artikkelen her.

 

Read More

Nettverkskoordinator

Posted on jul 4, 2018 in Aktuelt

Mona Nilsen, seniorrådgiver i Østfoldforskning, skal fram til 31.12.2018 være koordinator for nettverket. Mona skal jobbe tett med medlemmene, være en pådriver og motivator, kommunisere aktivt om nettverket og være kompetansemegler.

Mona Nilsen, nettverkskoordinator. Foto: Nora Homleid

Gjenvinningsbransjen i Østfold er en viktig leverandør av råvarer videreforedlet fra avfall, og det er mye spennende kompetanse på dette feltet i Østfold, sier Mona som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Read More

Styremøte 23.mai

Posted on mai 24, 2018 in Aktuelt

Tirsdag 23.mai 2018 ble det avholdt styremøte hvor det nye styret konstituerte seg. Rita Heide Eggen fortsetter som styreleder.

Fra venstre: René Jønnvoll, Trond Åge Langvik, Dag Frode Naper Høston, Rita Heide Eggen, Jørn Christen Johnsen, Aina Stensgård, Reija Santala og Tyra Risnes (Foto: Mona Nilsen)

Referat fra styremøtet finner du her.

 

 

Read More

Årsmøte 23.april 2018

Posted on apr 18, 2018 in Aktuelt

Mandag 23.april 2018 var det årsmøte i Gjenvinning Østfold.  Årsmøtet ble holdt på Quality hotel, Grålum.

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

 

Read More

Referat fra årsmøtet 2017

Posted on sep 1, 2017 in Medlemsmøter, Referater

Referat fra årsmøtet 2017

Generalforsamlingen ble holdt på Quality Hotell i Sarpsborg torsdag 4. mai 2017 kl 13:30-17:00.

Protokollen finner du her.

 

 

Read More

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning

Posted on jan 1, 2017 in Aktuelt

Fredrikstad – hovedstad for gjenvinning
Read More