Posts by trolan

Julemøte på Refsnes Gods

Posted on nov 16, 2021 in Medlemsmøter

Program julemøte 1.des. 2021:

Kl 0830-0900: Kaffe og mingling

Kl 0900-1130: Faglig påfyll

  • EUs taksonomi og bransjen vår. Cecilie Lind – Adm.dir. Avfall Norge. 

Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører.

  • Digitalisering for å øke ombruk i byggebransjen, Stian Hande, Loopfront.
  • Hvordan nå nasjonale avfallsmål i den sirkulære økonomien? Marianne Holen, etatssjef VAR, Fredrikstad kommune
  • MOVAR-modellen, kvalitetsløft for å sikre materialgjenvinning, Gunhild Solberg, Sirkel og Freddy Tangen, Leder sektor renovasjon, MOVAR

Kaffeprat: Hvordan påvirker målene for materialgjenvinning arbeidet med kvalitet?

1130-1230: Julelunsj

Begrenset antall plasser, påmelding innen 24.11.2021.

Påmelding: https://www.checkin.no/event/37390/julemoete-paa-refsnes-gods

Gratis deltakelse.

Velkommen!

Read More

Frokostmøte 21. oktober 2021

Posted on okt 11, 2021 in Aktuelt

Det inviteres til frokostmøte 21. oktober 2021 kl 07:30-10:00 på Glemmen videregående skole.

PROGRAM

Kl 0730-0800

Vi starter med frokost laget av Glemmens lærlinger i mat og restaurantfaget.
Sted: kantina på Glemmen

Kl 0800-1000
Veien til fagbrev i gjenvinningsfaget
Magne Hagen – Viken Fylkeskommune
Heine Kristiansen – Glemmen videregående skole

Erfaring med lærling i bedrift
Michael Haraldsen – Metallco Stene AS


Digitalisering i bransjen – ny løsning for adgang og betaling til gjenvinningsstasjonen
Gatedalen miljøanlegg, Sarpsborg kommune

Velkommen!

Påmelding innen 18.10.21 til Trond Åge Langvik
trolan@fredrikstad.kommune.no, tlf 41211611

Read More

Årsmøte Gjenvinning Østfold 2021

Posted on apr 27, 2021 in Aktuelt

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I GJENVINNING ØSTFOLD

Onsdag, 28.04.2021

kl 1300-1530

Digitalt på Teams

Read More

Måling av diffuse utslipp fra deponier

Posted on mar 22, 2021 in Aktuelt

Gjenvinning Østfold og Klima Østfold startet i 2020 et samarbeidsprosjekt mellom MOVAR IKS, Halden og Sarpsborg kommune om å måle diffuse utslipp fra deponier.

I Østfold har vi flere deponier hvor deponigassen enten utnyttes til energiformål eller den fakles av. Siden det tidligere har vært deponert organisk avfall som mat, papir og trevirke er det årsaken til at det blir en gassproduksjon inne i deponiet.
Deponigassen er i utgangspunktet en sterk klimagass, og hvis ikke den fanges opp og fakles av, bidrar den til klimagassutslipp. Selv om det er etablert anlegg for å fange opp gassen, er det ikke all gass som fanges opp (diffuse utslipp) Derfor er deponieiere pålagt fra myndighetene å måle diffuse utslipp fra deponi.

Samarbeidet som kom i stand i regi av Gjenvinning Østfold og Klima Østfold førte til at det danske selskapet Force Technology ble engasjert for å kartlegge utslipp. Måten dette skal gjøres på er å slippe ut en sporgass som er sammenlignbar med deponigassen. Sporgassen vil bli målt, og på denne måten vil det dannes et bilde av hvor mye utslipp hvert enkelt deponi bidrar med av klimagass som vi ikke klarer å fange.

Dette er illustrert med tegningen nedenfor:

Avfall som deponeres i dag gir ikke klimagassutslipp. Og det er en svært liten del av avfallet som deponeres i dag. Det er først og fremst avfall deponert fram til 2009 som gir klimautslipp, siden dette inneholdt organisk avfall.

Prosjektet vil kunne gi verdifull kunnskap i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra flere av Østfolds aktive deponier. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2021.

Read More