Styret

Styret i Gjenvinning Østfold (2017-2018) består av:

Leder: Rita Heide Eggen, Sarpsborg kommune

Rita Heide Eggen er utdannet Cand. mag i miljø- og ressursøkonomi fra Nord Universitetet. Hun har i hele sin yrkeskarriere jobbet med miljørelaterte oppgaver og problemstillinger. De siste 13 år innenfor avfalls- og gjenvinningsområdet. I dag jobber Heide Eggen som avfallsrådgiver for Sarpsborg kommune. Hun jobbet tidligere som miljø- og kvalitetsleder for Indre Østfold Renovasjon IKS og som avfallsingeniør hos FREVAR KF. Heide Eggen har vært styremedlem av Gjenvinning Østfold siden 2014, de siste to år som styreleder

 

 

 

Nestleder: Reija Anneli Santala, Multiconsult

Reija har siden 2014 jobbet i Multiconsult Norge AS, enhet Østfold. Hun er er avdelingsleder for avdeling Prosjektledelse og Spesialrådgivning. Reija er utdannet siv.ing. i kjemiteknikk ved Chalmers Tekniska Högskola, 1987. Hun har hatt en lang karriere innen industrien i Østfold før hun begynte i Multiconsult, hele 27 år til sammen hos Borregaard Fine Chemicals, Norsk Teknisk Porselen og FREVAR.

 

 

 

Styremedlem: Tyra Marie Risnes, Østfold Fylkeskommune

Tyra Risnes er seksjonssjef i Østfold Fylkeskommune med ansvar for klima, vann og landbruk.

   

 

Styremedlem: Jørn Christen Johnsen, Cowi

Jørn jobber som markedsdirektør i COWI. Han er i tillegg daglig leder i forskningsselskapet Aquateam COWI AS. Utdannet ved NMBU. Jørn har over 25 års arbeidserfaring som rådgiver, og han  dekker områdene Vann, Miljø, Energi og Industri. Jørn jobber som  prosjektleder for prosjekter i tidlige faser , og han liker å håndtere faseoverganger. Jørn jobber nå mye med Sirkulærøkonomi, Smarte byer, Smarte Vannløsninger, Fornybar energiproduksjon og Store datasenter i Østfold

   

 

Styremedlem: Dag Frode Naper Høston, Stena Recycling

Dag er filialsjef på Stena Recycling AS sin filial i Moss. Han er ansvarlig for Stenas virksomheter av avfallshåndtering i Østfold og Akershus Syd.

Stena Recycling innhenter avfall fra næringsvirksomheter, behandler og sorterer avfallet før vi sender avfall til gjenvinning i en eller annen form.

Stena håndterer alle typer avfall, slik som jern og metaller, papp/papir og plast, farlig avfall, restavfall, trevirke og elektronikk.

 

Varamedlem: Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning

Aina er ansatt som forsker i Østfoldforskning og er fagansvarlig for «Mat og Emballasje», ett av seks fagområder.

Aina jobber mye med matsvinn, samfunnsøkonomiske analyser og klimaregnskap av produkt- og avfallssystemer

Varamedlem: René Jønnvoll, Norsk Gjenvinning

René jobber som administrativ leder ved Norsk Gjenvinning Østfold.

Jønnvoll har ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, og har bl.a vært ansatt som prosjektleder hos Østfoldforskning i forbindelse med pilotprosjektet Jobbvandring.

 

Sekretær: Trond Åge Langvik, Fredrikstad kommune

Trond Åge jobber til daglig som næringsrådgiver i Fredrikstad kommune. Han har en allsidig bakgrunn innenfor kjemiteknikk og biokjemi, med videreutdanning og forskning innenfor samarbeid i nettverk. Fredrikstad kommune ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom bedrifter og kommunen, og det har derfor vært naturlig for Trond Åge å ha en rolle i ulike nettverk. Han er i dag sekretær for både Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net.